نتایج دوره ها

 

نتایج دوره ی مکانیک حرفه ای

تابستان ۱۳۹۷ – متوسطه اول و دوم

مدرس : مهندس سلیمانی

محمد امینی A

شهریار شیرانی A

محمد احمدی فرد A

علی مرادی B

اشکان مهذب B

سپهر غیاث B

مبین زمانی C

پارسا چشمه سهرابی D

اجرا شده توسط: همیار وردپرس